• Add5
  • Add4
  • Add3
  • Add2
  • Add1

กระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าเดินทาง คือ กระเป๋าสำหรับบรรจุสัมภาระเช่น เสื้อผ้า รองเท้า และของใช้ต่างๆ เพื่อไปเดินทาง หรือไปตามสถานที่ต่างๆ โดยอาจมีขนาดและวัสดุที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทกระเป๋าเดินทางมีให้เลือกสรรหลากหลายประเภท เช่น กระเป๋าเดินทางล้อลาก กระเป๋าเดินทางทรงนอนพร้อมสายสะพาย กระเป๋าเดินทางทรงกระเป๋าเป้ กระเป๋าล้อลากไฟเบอร์ หรือกระเป๋าเป้ล้อลาก เป็นต้น.

"หากคุณกำลังสนใจซื้อกระเป๋าเดินทาง สามารถสั่งผลิตกับเราได้พร้อมงานโลโก้บนกระเป๋าของคุณ เพราะเราคือโรงงานรับผลิตกระเป๋าเดินทางราคาส่ง หรือร้านขายกระเป๋าเดินทางพร้อมส่ง."