เพิ่มเพื่อน
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กระเป๋า

Our Clients ลูกค้าของเรา

บริษัท ไทยโมเดอร์นแบ๊กส์ จำกัด ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 500 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน และ องค์กรชั้นนำ บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจาก คุณภาพ และบริการ เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ทำให้ลูกค้าบอกต่อกันเรื่อยมา นี่คือตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของ บริษัท ไทยโมเดอร์นแบ๊กส์ จำกัด

 Business and Public Company Limited

Jonhson & Jonhson - บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน).
Atlas Copco (Thailand) Limited. Atlas Copco (Thailand) Limited.
Au Bon Pain
Bunge (Thailand) Ltd.
C.P. Retailing and Marketing Co., Ltd.
Celestica (Thailand).
Cool Planet (Thailand ) Co., Ltd. data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAABcCAMAAACRHE2tAAAA5FBMVEX///+9FiewAAAAAACxAAGtAAC0AAyyAAS+GSuqAAC1AA+4BxXhmZu8EiSzAAakAADKRk/wz824BRjBwcG7DSBhYWH89/XZfIL35OKhAADDLzm4uLjtwsbXdHnOVGDnra303NltbW2dnZ1FRUUZGRnrvLzvyskkJCT67uuFhYXRYmdVVVUtLS3MTFbchop8fHw2NjbfkZXGO0Tt7e3QXWTinJxCQkLS0tLUa27lpqnMVFfDMDvfk5KTk5Onp6eYmJje3t7ciJK/KyrHREfZfIQdHR3JS022IxzdmZPPZGD87vHSbmzIOJLAAAAMs0lEQVRoge1aC3ebuBIGgYQAg21Zxg42BjfGcUjsxMRO/EictOl27+3+//9zR7wMJO1u2+zm3HvunJ4ahNB8mhnNi0jS/+m/m7bu3n9P/iFGCIfvCGCEKcWrdwTQ0C1Lb7wjAMkzTe89+UsSp+/LPyCs/64Atkh712MobRDqvSuAmNjz9+TvUGa67wmgzThnwTsCCG3LsofvCGCJZFl9F084C5feZjWnXJY5bY0ib+H/g/4gaKwo0nVk25zKMuXE1lSksnjR/kfYr1sMYZ271CbAPiNqqgZq6vvl7G/m7ty7SLNscxE4M99FBQBEG0Hgt3Sd9v5WVdxTRGSqfQrS252ayoCiL04ysCYaYt7fJgXYMmKUarzgwBItUBQXU5DFML//W9j3N7puu7FsGkExFmpwDGTjiEhaIUoNvJu+Pf+1fcI3vrPV8LY0uhFmgEpZocOYDGkafvMQFZ3gRLexvi8P9w0uk7g8ssBU5jFvtt7UEhz35Dk55CFC28qTuS2jiit0OJO1RZ+eWG/oFRyzmdnVSKdO5dEScaPKCbSibiTnywkJ3gwA1zMefaK18kHv3+LETwmzqic/VGVVJKqbE/ONXMLXT79/zZkiNU+CwenwvsgINLcqE8c10UJcLPXf30YLpplfzUymZRa/1mWKI0lYpUiJwt83xfxIRcvkYquXTuzP0x4XO1xgK08/Wracmv+oCawdS0fFbpequswm6VZVOj9D3skx4aAGo+npglxMlk1xIjdNL9F7KnZBvp2fi5aBW9IvUnhyTDp9JBuZF+jLAoDQvtfsJYmJGuXTpkYOYG/KeCH9Es2YHmRX9xE1ZSOuA9g0P4JukKwVNWrA0Dq5AHOUGfo1Q/RyAWxNDIGoADCjFQDrsgQAQOqsvsIkin4pbQ8ITgufEKfZRw5A2huZEW6ECqBCy3adAkhf6luAUsbb+qp/mfr+HmVWP4cgx0ECZh4JNlhOOwOrZup1jML3tw01BRBwLnIlaxH+RFxwQq/FbYNlXsZVZZO7XM5PgdRGJkt6Iy09Uf6/jgE4tO0UAFQNIltgyJZbix8K0P1t5NoInGwh8iVCth/Y1rEMgZHEwF0c195uIJJ6q7bJ04TNYjYyXAjmf429v+MImZZc0XnbB86uYR2L4XZi3n1OauEJ/HUGYGjwImmULQNpsvfncpguXBWx4jVWcfQ9TOvFcKgxXos5sW2kvmtILLlCJiLPjeA73J2FayCj/IpFyphnJic11wbB1662ydqEm+nZ9xHjllUBYdnIfP5mW82XsVHDXPNkc43XvDs4J7SpjPRwbig+QDEMo7YiV9XVq1IIvqBSpVFITS7P2SI5i3Q5ZsgJGS9jciyomFMGzixoT4dbzqtLUgsbrzjoewNZL/nLVaXD6maF3Z7AlIqUICcszmpKMnuxKMNxPVmJsPkKeyGxcs4r9VCaBWS0xmIKOzohKbB56qKP5NaVIAiZ1QOx0uvKL9CadqkNda/K1tHpOqaZTFGfiwkxAndZapo47a3MX1tWM8ti6uEKf8pNXgxA3Rllc6c78E2UqX9ku3Vzo1GfszRhB3mKLE7KrB2ue6NWTFlSQoMkazukdsl/DHEVpEVdboPvS2FQjmTPb7e3u9RMKMd733GCe67mWqNIbsyk/vpTohLuzl1qElW1iQHO0OImQaop11RM9ePpaaHqQzKXgnC5mQMMNWkBgAcxTVvj2TRKbIAownNJTNS1VIOmAiQmeADZkrlpqyphbmvTmM5JTQus6HH2WU1LubdxAn9FCMRBghAq8bMsbhhw2lKpWjy5MgkITCzETNOwbRWpkMDt55tlGCSyHqk1AHJR44R2TT9ldzflhKzCZS8auRlMapkZJZDAYIBj+mOKEAIKjOcrb7EeRmUXNdJeAMhdyrAunAxAaiQB0T8nF162BW6F7ZR64kXSg6sFsnvJUMt2+19z61pG3weQ13SObL4KIPyUuIBl06sAUHf5moGINmn6s2+mh3VULl4b5W8ZLwBwM8ifeZi+BsA/SYLxDKeS9LQacGkmvGzapps209E5PjoBxysDWNVsoOzRHF6NAhmA9cko+TXSmRutDlyKjaJPKG8qAAIvarmo+JjhtJdu1SNTo+yJhpi9AiBY9MsAohRAuR3gHRuVfhozRnoK4P6kic1jm2KBy4dWTsLBseDpD6WFXn5eDfp97JUBlKMTVEQ5ACeVywingaDd205H+s7/I63rPVyTvwkRbJ37+Cn5CgVdKRhmADI/0Wum0W5lJw/tJIoESc4B0bHWqh1hmpfSoDNuN9OleqjCnmOylpwiig6F2KY71aZVAIukK3JPsokju6SBRToFLOsFgMLFg4Ise/QCAJVVOwJ5uc3cD7QNLE6W7+YhOQPQaLLIixFTMwCJCjI0rp7wgQylDiCLxU6QOF/tJQCCnoUQn7FahFmXoCRBWHBslAAsVa6pMIA+JrdzIQEra8jsPqVJMeNVAFEGYEo0LKqpGgAKSeEn8ULbhYSxOAZLTFUmovxs4SIIPxmAj9lbGQBXV1WNVJpkok9QByAnpjO06dzzuJUt1UudgInJcxIAFkSrJFKuRg00T/bkjxi2+aoByzQy0808z/T+oxeZtTJkgVIA2SEAAGnLyBG7c1ieRcNSFlNRVhiEe8yoVv7W09c0KiPSS2QSLJ7NZlNrNaIsl1LXx5lu7UvxNOtGOKt+BUBCUBwm37Tajb2ObGu3TtZvR8imVLUrWeGQ4yTxWGVz/GWMmrrBkjCJSjlZK7l2el6vlxrDPvt27G4qKkhoxjjbey2m62yz9LPdzU048Bb+VCuSZs9wBKCORPImexL4XotCKkOY2Vr6035q3Jk2dIxOUll4WRBooWTCBrMEYX/qLzcx0TSks9bHaXY0/bnQL6UE717Wifdm4ooYMlrLvKsxC5cRpHV6Uwd4rWix3t4nQMS3oqxbM83CYHSSeMiNynu9VWwZGF7S9rvetljL37iayhM3ZL3aMwhWSLXEcyifYi8sIM6mW1hSFks2QZXcba1cE5Iith1O2+2QeEPfXy/3BtvsYgsyQTEL0sIiFUrW3q4oLJt5Qe9bZXIYZ0kPN6BKGi3Ckp0kQv28GcUyE5U7sW1N13WMsYZ1QRqDxJHReeR93Ibtcsrd3m5ipqqpPUG5G32va7QQ7b8kPbGYhojV8tbTenvD6QftYej72/VSUKPR2G79cDgN+rPazhxIbVd7U0Uk2ZhlaIySZ+k75FMGbhAK9LQ9YDGQqEHjaNnYhrkZ/gWCosDfLr25C8LSsiYBJLYkjixCyZdvN2waYGp4LjnbiBKV5OpghoZEim+5rdHm83IbDtvBMe/L9vp1FgTT0G8svNV8T0FD4p28vLFACCzuTUX6SSj+5tfmoQr8v6QLhl4MOrBZni9Dnc9McarAG4tqg7ruPo7j1nwO/8euK3pYBhHJuJ0UBUVbAMwJGXSX9yWGNqHoy+v8p7aR808o2PbmsqhvzEpZBWtzzkTyD0SA4Eek6C+bEUJ0GttHy2lJXENiVrgU3ALfBP3sasOzoSiQmKjTiOAg/zmJAwoFEShfjlcLP3ghZzAKvNuuq32S2OBQx1jaq00kBzyzN4opN4SIISRqtg02YeT1iSkkAcdSg2egAoPJ+3m02A6/YWwulImGjXD5bz92EJy56Ah976+inGDorz9+9rxNtBrNW0Lze0GuK2xhNFpFntdbLP1h+7t9SYcKL8YtQy3cYcBP1IRQ86faqj/2TeArJAXCfEzUzBOCcPe5l9If/8T37xC8VkL+d/4ApzOQnMGNdNeR7u4k8XMj/jk3T0CDu07nDu7g/85TOvvp6S5/8ykZfBrAaCcdeIKZT52bHwJ5UJRDVzl9UpTO5aUknSpXY0V6VA4D5fLicnKuKOfS2elYOb2dDKS7g3R2fn16c5BuDnA3ubhSpJuJMu4oSoLqcnyhwJhy92dMy3Qx6Y7Pzi7PJ8rV6TXcKtddRXpQzmHR8eUp3EuS8igpB4ByOFU+3F7ddh+UK7h7uFXGd4o0UC4uxpOzc7HW2cONcvMAE38MwN1gcnl9fja5uj0FCUw+gATGSnegKFfX11J3AgA+SMrgavLb+TkMXZ3Co1Ng2YVJCYDDoHt2+ZAAGEiKAwAGPwJgDEK+Vs6A3+Ot0pGUrtRVHq+VSVdRTidnT7dCAheAAe7HZ8rVpHspFAJ33Vvl4kGR7hTl9gOs8fDYkSa/DZQbobWrHwBw072QOhcH6aorHboD6XwgDcbnh8P54+Hxw4eLpwGs9Xglje8GV+edh3HnYfB46IwP4u5xPHgEyZ9f3Endq6fz6wfpw8Vg7NyNHzrjHxHBW9Gvfzb8P/3v038As4sx5FFa4sAAAAAASUVORK5CYII=
CPF FOOD PRODUCTS CO., LTD. CPF FOOD PRODUCTS CO., LTD
DHL Express International (Thailand) Ltd.  DHL Express International (Thailand) Ltd.
DIAGEO MOET HENNESSY (Thailand) Ltd.
Foster Wheeler International Corporation Foster Wheeler International Corporation
Ipedex (Thailand) Ltd. Ipedex (Thailand) Ltd
S & P Syndicate
Siam Kubota Corporation Co., Ltd.
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED. SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED.
Nissei Trading (Thailand) Co.,Ltd. Nissei Trading (Thailand) Co.,Ltd.
บ.มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด บ.มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Web Sawadee Public Company Limited Web Sawadee Public Company Limited
บ. แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด บ. แอคูชเน็ท ฟุตจอย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เคือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริษัท บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด  บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)  
บริษัท รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  
CRC Sports Co.,Ltd. CRC Sports Co.,Ltd.
บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด  
ANTI-FIRE CO.,LTD  
Bandai Industrial Co.,Ltd Bandai Industrial Co.,Ltd
Central Restaurants Group Co., Ltd  
Chiahong Yelowplas Co.,Ltd Chiahong Yelowplas Co.,Ltd
Clean0zone Traffic (Thailand) Co.,ltd. Clean0zone Traffic (Thailand) Co.,ltd.
CJ IMC (THAILAND) Co.,Ltd CJ IMC (THAILAND) Co.,Ltd
ARB OFFROAD LIMITED  
FM Cosmetics (Thailand) Co., Ltd  
THAI UNION GROUP PCL.   
Aditya Birla Chemicals (Thailand).,Ltd  
Analog City Co., Ltd.  
Bridgestone NCR Ltd.  
CP. CAMBODIA CO.,LTD.  
King Power International Co.,Ltd.  
KITACO (THAILAND) CO.,LTD.  
LUCKY STAR MEDIA CO.,LTD.  
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
Pakfood Public Company Limited.   
Gotta Get It Co.,Ltd.  
Hakuhodo (Bangkok)co.,ltd.  
Hitachi Consumer Products (Thailand), Ltd.  
IDEAL APPROACH CO.,LTD  
Sumitomo Electric Wintec (Thailand) Co., Ltd.  
TAK Products & Services Co., Ltd.  
THAI SECOM Security Co., Ltd.  
บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด
FACELABS (Thailand) Co., Ltd.  
บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด  

National Organization and Government

Unicef  
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  
มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพฯ  
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  
มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  
   

Bank - ธานาคาร

 
ธ.เกียรตินาคิน  
   
   
   
   
   

Cinema and Theatre

 
Major Cineplex Group PLC.   
   
   
   
   
   

Real Estate

 
   
   
   
   
   

Hospital

 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
   
   
   
   
   

Newspaper และ Magazines

 
   
   
   
   
   
   

Education

 
Assumption College Thonburi  
Assumption Suksa School  
ABAC University  ABAC University
Chulalongkorn University  Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราซมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราซมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
Mahidol University  

Tour and Travel

 
Top Five Holiday  
TANA TOUR CO,LTD  
RAM INTERTOUR CO., LTD  
PLU Travel & Events (Thailand) Co., Ltd  
Hong Kong Fan Club  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Thai Modern Bags Co.,Ltd. Line Friends

เพิ่มเพื่อน

facebook like and share

Chimneysart Co.,Ltd. Facebook    Chimneysart Co.,Ltd. Twitter.com

กระเป๋าถือ : กระเป๋าล้อลาก : กระเป๋าเก็บความเย็น : กระเป๋าช้อปปิ้ง : กระเป๋าผ้าดิบ : กระเป๋าคาดเอว :
กระเป๋าสตางค์ : กระเป๋าเงินใส่เหรียญ : กระเป๋าสะพาย ทรงสามเหลี่ยม : กระเป๋าใช้ในห้องน้ำ : กระเป๋ากล้อง : กระเป๋าเดินทาง : กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค notebook : กระเป๋าสะพาย / กระเป๋าแฟชั่น : กระเป๋าเอกสาร :
กระเป๋าเป้ : กระเป๋าเชือกรูด : กระเป๋าใส่ดินสอ : กระเป๋าใสเครื่องสำอาง : กระเป๋านักเรียน :
กระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา : กระเป๋าใส่แผ่นซีดี : กระเป๋าใส่รองเท้า : กระเป๋าใส่พาสปอร์ต :
 กระเป๋าพลาสติก : กระเป๋าเก็บของสัมภาระในรถ :

ออกเเบบหนังสือ : ออกแบบนามบัตร : ออกแบบสื่อโฆษณา : ถ่ายภาพนิ่ง/เคลื่อนไหว : ออกเบบคาเเลคเตอร์ : ออกแบบผลิตภันท์ : ออกแบบโลโก้ : ออกแบบเอนิเมชั่น : ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ :